Registracija geografskog porekla Oblačinske višnje

Lokacija:

Nišavski okrug, opština Merošina

Cilj:

Izrada Elaborata/Specifikacije za podnošenje prijave za registraciju geografskog porekla Oblačinske višnje, predaja Zavodu za intelektualnu svojinu i promocija specifičnih proizvoda sa ovog područja.

Vrednost:

600.000,00 RSD

Donator:

/

Obrađivač:

Regionalna razvojna agencija Jug

Partneri:

Opština Merošina i ZZ „Oblačinska višnja“ Merošina

Period implementacije:

04.2013. – 12.2013. (8 meseci)

Linkovi:

/

Klaster sireva Jug

Lokacija:

Nišavski i Pirotski okrug

Cilj:

Unapređenje kapaciteta regionalnih i opštinskih struktura za otvaranje novih radnih mesta; Podrška novim metodama rada kroz podizanje svesti o udruživanju u klastere.

Vrednost:

353.590,00 €

Donator:

RSEDP2 Program (EU)

Nosilac:

Grad Niš

Partneri:

Regionalna razvojna agencija Jug, Grad Pirot, Grad Prokuplje

Period implementacije:

2011. – 2012. (15 meseci)

Linkovi:

http://www.rsedp2serbia.eu/project/support-to-grant-scheme/project9/

Operativni grant za unapređenje rada Regionalne razvojne agencije u Nišavskom, Topličkom i Pirotskom okrugu

Lokacija:

Nišavski, Pirotski i Toplički okrug

Cilj:

Poboljšanje kvaliteta života i životnog standarda građana koji žive u južnoj Srbiji i stvaranje sposobne i održive institucionalne baze u Nišavskom, Topličkom i Pirotskom okrugu za planiranje, koordinaciju i sprovođenje mera društveno-ekonomskog razvoja.

Vrednost:

450.840,00 €

Donator:

Delegacija EU u Republici Srbiji

Nosilac:

Regionalna razvojna agencija Jug

Partneri:

/

Period implementacije:

07.2010. – 07.2013. (36 meseci)

Linkovi:

/

Sledeća destinacija Balkan: Razvoj agroturizma

Lokacija:

Srbija, Bosna i Hercegovina

Cilj:

Izgradnja kapaciteta visokoškolskih institucija i RRA i RRA u oblasti unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima i diversifikacije ruralne ekonomije.

Vrednost:

780.000,00 €

Donator:

EU kroz Erasmus+ Program

Nosilac:

Visoka poljoprivredno prehrambena škola Prokuplje

Partneri:

Regionalna razvojna agencija Jug i još 13 partnera

Period implementacije:

10.2017. – 10.2020. (36 meseci)

Linkovi:

www.landsproject.net

Via Militaris – Koridor za održivi razvoj turizma

Lokacija:

Nišavski i Pirotski okrug – Republika Srbija, Oblasti Pernik, Montana i Sofija – Republika Bugarska

Cilj:

Inicirati kritičnu masu koja će omogućiti stvaranje dodate vrednosti i doprineti poboljšanju turističke eksploatacije prirodnog i kulturnog nasleđa Via Militaris regiona, čime će se obezbediti i ekonomska korist za stanovništvo u prekograničnom regionu.

Vrednost:

137.840,45 €

Donator:

INTERREG IPA CBC BG-SR (85%)

Nosilac:

Regionalna razvojna agencija Jug

Partneri:

Agencija za ekonomski razvoj Kostinbrod, Republika Bugarska

Period implementacije:

05.2019. – 08.2020. (15 meseci)

Linkovi:

www.viamilitaris.net

Dokumenta:

JOINT VIA MILITARIS TOURISM CONCEPT AND ACTION PLAN

Laboratorija za inovacije u preduzetništvu – Platforma za saradnju, znanje i inovacije u MSP južne i jugoistočne Srbije “EN INO LAB”

Lokacija:

Nišavski, Pirotski i Toplički okrug – Republika Srbija

Cilj:

Unapređenje znanja za inovacije u MSP kroz inovativnu platformu za saradnju MSP, visokoškolskih institucija i Regionalne razvojne agencije Jug.

Vrednost:

29.940,00 USD

Donator:

EU kroz EU PRO Program

Nosilac:

Regionalna razvojna agencija Jug

Partneri:

/

Period implementacije:

10.2019. – 10.2020. (12 meseci)

LINK UP! Serbia II

Lokacija:

Beograd, Šumadijski i Pomoravski okrug, Braničevo i Podunavlje, Zaječarski i Borski okrug, Niški okrug, Jablanički i Pčinjski okrug, Srpska dijaspora u Austriji, Švajcarkoj i Nemačkoj (DACH zemlje).

Cilj:

Podsticanje transnacionalnih preduzetničkih aktivnosti sa i kroz srpsku dijasporu u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj olakšavajući pristup znanju, mrežama i finansijskim resursima.

Vrednost:

1,669,454.00 €

Donator:

Austrijska razvojna saradnja (ADC)

Nosilac:

Međunarodni centar za razvoj migracionih politika (ICMPD)

Partneri:

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije kao nacionalni partner, zatim RRA Jug, RARIS, CRJP, RAREI, RRA B-P, REDASP, PKS kao glavni implementacioni partneri

Period implementacije:

01.11.2019. – 28.02.2022. (28 meseci)

Link:

www.linkupserbia.icmpd.org

INO-REG: Inovacioni ekosistem kao pokretač regionalne konkurentnosti Nišavskog okruga

Lokacija:

Nišavski okrug

Cilj:

Iniciranje procesa stvaranja modela regionalne konkurentnosti na primeru pilot inovacionog ekosistema Nišavskog okruga  korišćenjem prednosti i mogućnosti koje pružaju pametna specijalizacija i geografska koncentracija.

Vrednost:

4.420.958,00 RSD

Donator:

Razvojna agencija Srbije

Nosilac:

Regionalna razvojna agencija Jug

Partneri:

Grad Niš, KLERP

Period implementacije:

01.2020. – 09.2021. (18 meseci)