Sektor za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj

Na teritoriji koju pokriva Regionalna razvojna agencija Jug (Nišavski, Pirotski i Toplički okrug), poljoprivredna proizvodnja predstavlja značajnu privrednu aktivnost. Ipak, iako je procenat stanovništva koji se bave ovom delatnošću relativno veliki, procentualno prihodi iz ove delatnosti su veoma mali (ne više od 5% ukupnih prihoda domaćinstava). Migracije i starosna struktura stanovništva na selu su i proteklih godina neki od najznačajnijih problema u ruralnim sredinama, kao i nedovoljno razvijena infrastrukutura, mali i usitnjeni posedi.

Iako je trend smanjenja broja stanovnika u ruralnim sredinama konstantan, potencijali za razvoj poljoprivrede i uopšteno potencijali za ruralni razvoj ostaju na visokom nivou. Da bi ruralne sredine oživele i zadržale ili privukle veći broj stanovnika, potrebno je ulagati u njihov razvoj, i to na prvom mestu u infrastrukturu i sadržaje koji selo stavljaju u konkurentni položaj sa gradom.

Poljoprivreda u ovim regionima ima potencijale u razvoju specifičnih proizvoda, kao što su proizvodi sa geografskim poreklom, u visokoproduktivnoj proizvodnji (voćarstvo i vinogradarstvo, proizvodnja povrća itd.), kao i u proizvodima sa dodatom vrednošću (proizvodnja sireva, prerađevina od voća i povrća). Stoga je za čitav region značajno da se njegovi proizvodni i prerađivački kapaciteti unaprede i specijalizuju.

Regionalna razvojna agencija Jug sarađuje sa brojnim poljoprivrednim udruženjima i zadrugama, organima lokalnih samouprava koje su zadužene za sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i sa mnogobrojnim prerađivačima na teritoriji tri okruga. Uloga Agencije, preko Sektora za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj, je da pomaže i fasilitira razvoj područja i svih aktera u njemu, kao i da preko projekata i direktnih investicija sprovodi projekte koji će doprineti razvoju i iskorišćenju potencijala tri regiona koji su u nadležnosti RRA Jug.

Pretpristupni fondovi Evropske Unije će u značajnoj meri biti posvećeni ruralnom razvoju, tako da ovaj Sektor Regionalne razvojne agencije treba da pripremi region i potencijale u njemu za iskorišćavanje ovih fondova. Osnivanje Lokalnih akcionih grupa je jedan od mehanizama koje EU koristi za plasiranje svojih sredstava za ruralni razvoj, tako da će Regionalna razvojna agencija Jug u narednom periodu raditi na uspostavljanju ovih grupa koje bi trebalo da mobilišu sve relevantne činioce iz ruralnih sredina za razvoj i donošenje predloga i strategija razvoja, tržišnih lanaca, lokalne proizvodnje i unapređenje kvaliteta života na selu.

Od usluga i servisa koje Sektor za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj pruža postojećim i budućim poljoprivrednicima, njihovim udruženjima i zadrugama, kao i prerađivačima možemo izdvojiti informisanje, pružanje savetodavnih usluga u vezi biznis planiranja, kreiranja baza podataka, izradu projekata, umrežavanje, edukaciju, povezivanje sa domaćim i stranim donatorima, promociju potencijala, brendova i usluga. Krajnji cilj svih aktivnosti Sektora za poljoprivredu i ruralni razvoj je potpuna iskorišćenost potencijala za ruralni razvoj Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga.