Misija i ciljevi

Misija RRA JUG je unapređivanje standarda i kvaliteta života svih građana Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga, kroz stimulisanje zdravog poslovnog okruženja i stvaranja novih radnih mesta što dovodi do poboljšanja kvaliteta života u regionu.

Cilj RRA JUG je podrška institucionalnim naporima za ostvarivanje sveobuhvatnog i održivog ekonomskog razvoja Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga kroz izgradnju kvalitetnih ljudskih resursa, stvaranje zdravog poslovnog okruženja i plodnog tla za privlačenje stranih investicija, povezivanje i saradnju sa drugim regionalnim, nacionalnim i međunarodnim institucijama, a sve u skladu sa procesom Evropskih integracija.

Primarna uloga RRA JUG biće pomoć lokalnim akterima da deluju na određeni način kako bi u potpunosti iskoristili potencijale regiona. Misija RRA je da se poboljša kvalitet života građana koji žive u regionu i to će se postići kroz implementaciju pet osnovnih ciljeva. Oni se fokusiraju na obezbeđivanje dobrog prostornog planiranja, rešavanje potreba privatnog sektora i na taj način otvaranje novih radnih mesta, dizajn, razvoj i implementaciju ključnih regionalnih projekata, prikupljanje i analizu svih relevantnih podataka u vezi sa razvojem u regionu, i promocija i opšte zastupanje u regionu i raznih institucija u njemu.

Cilj 1. Da preuzme vodeću ulogu u u procesu strateškog planiranja i razvoju regiona, olakša partnerstvo i saradnju među predstavnicima iz svih sektora javnog, privatnog i civilnog društva.

Cilj 2. Da pruži pomoć u rešavanju potreba privatnog sektora u regionu i na taj način otvaranje novih radnih mesta.

Cilj 3. Da bude vodeća snaga u razvoju i upravljanju regionalnim projektima koji podstiču socio-ekonomski razvoj regiona.

Cilj 4. Da radi kao „banka znanja” o svim pitanjima u vezi sa regionom, uključujući razvoj baze podataka o ključnim domaćim stručnjacima.

Cilj 5. Da promoviše, lobira i radi kao zastupnik za region na nacionalnom i međunarodnom nivou koji objašnjavaju razumevanje problema uz podršku potrebnih podataka i dokaza.