Registracija geografskog porekla Oblačinske višnje

11. avgusta 2020.

Lokacija:

Nišavski okrug, opština Merošina

Cilj:

Izrada Elaborata/Specifikacije za podnošenje prijave za registraciju geografskog porekla Oblačinske višnje, predaja Zavodu za intelektualnu svojinu i promocija specifičnih proizvoda sa ovog područja.

Vrednost:

600.000,00 RSD

Donator:

/

Obrađivač:

Regionalna razvojna agencija Jug

Partneri:

Opština Merošina i ZZ „Oblačinska višnja“ Merošina

Period implementacije:

04.2013. – 12.2013. (8 meseci)

Linkovi:

/