Sektor za razvoj ekonomije i ljudskih resursa

Ekonomsku sliku regiona Ponišavlja i Toplice karakteriše koncentracija industrije u Nišu kao največem centru južno od Beograda, Pirotu i Prokuplju kao centrima svojih okruga i dominantno poljoprivredno opredeljeni deo ostatka teritorije Topličkog, Nišavskog i Pirotskog okruga.

Reindustrijalizacija većih gradskih centara se ogleda u okretanju ka pratećim sektorima automobilske industrije, industrije teških mašina, proizvodnje metala, tekstila i duvana. Razvoj usluga se pre svega koncentriše na sektor informacionih tehnologija i trasporta (avio, drumski i železnički).

Podrška MSP sektoru u oblasti razvoja poslovnih sistema, razvoj lanaca dobavljača i promocijom udruživanja proizvođača kao primarnom mogućnošću nastupa na većim tržištima, kao i pomoć pri privlačenju sredstava iz dostupnih razvojnih fondova, je tip usluga koje će RRA JUG pružiti ovom sektoru.

Sve aktivnosti RRA JUG definisane kroz rad sektora za razvoj ekonomije i ljudskih resursa, prati kontinuirani rad na podizanju kapaciteta radne snage i njenom prilagođavanju potrebama savremenog tržišta. RRA JUG će, u saradnji sa ostalim akterima iz regiona i usaglašeno sa projekcijom razvoja tržišta, biti uključena u proces edukacije radno sposobog stanovništva sa ciljem adaptiranja potreba pojedinca razvojnim potrebama kompanija koje posluju u regionu.