Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu strategije razvoja urbanog područja grada Niša, i opština Svrljig, Merošina i Gadžin Han na osnovu člana 38. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije.

18. oktobra 2023.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA „JUG“ objavljuje POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA URBANOG PODRUČJA GRADA NIŠA I OPŠTINA SVRLJIG I GADŽIN HAN

Regionalna razvojna agencija „Jug“ sprovodi javnu raspravu o Nacrtu strategije razvoja urbanog područja grada Niša i optina Svrljig, Merošina i Gadžin Han (u daljem tekstu: Strategija razvoja urbanog područja).

Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja urbanog područja sprovodi se u periodu od 17.10.20232. godine do 06.11.2023. godine.

Regionalna razvojna agencija „Jug“ poziva predstavnike nadležnih organa jedinica lokalne samouprave, nadležnih institucija, organizacija civilnog društva, ekonomsko-socijalnih partnera, stručnu javnost, kao i druge zainteresovane strane da dostave svoje primedbe, predloge i sugestije na tekst Nacrta Strtegije razvoja urbanog područja na predviđenom obrascu na sledeću elektronsku adresu: info@rra-jug.rs ili da ih upute poštom na adresu: Regionalnoj razvojnoj agenciji „Jug“, ul. Balkanska 2.

– Obrazac za dostavljanje primedbi, predloga i sugestija

– Nacrt Strategije razvoja urbanog područja

– Zaključak o načinu sprovođenja Javne rasprave

 

Nacrt Strategije urbanog razvoja nalazi se na i web stranicama www.ni.rs  i  www.investnis.rs

https://www.ni.rs/strategija-razvoja-urbanog-podrucja-grada-nisa-i-opstina-svrljig-merosina-i-gadzin-han/