Via Militaris – Koridor za održivi razvoj turizma

10. avgusta 2020.

Lokacija:

Nišavski i Pirotski okrug – Republika Srbija, Oblasti Pernik, Montana i Sofija – Republika Bugarska

Cilj:

Inicirati kritičnu masu koja će omogućiti stvaranje dodate vrednosti i doprineti poboljšanju turističke eksploatacije prirodnog i kulturnog nasleđa Via Militaris regiona, čime će se obezbediti i ekonomska korist za stanovništvo u prekograničnom regionu.

Vrednost:

137.840,45 €

Donator:

INTERREG IPA CBC BG-SR (85%)

Nosilac:

Regionalna razvojna agencija Jug

Partneri:

Agencija za ekonomski razvoj Kostinbrod, Republika Bugarska

Period implementacije:

05.2019. – 08.2020. (15 meseci)

Linkovi:

www.viamilitaris.net

Dokumenta:

JOINT VIA MILITARIS TOURISM CONCEPT AND ACTION PLAN