LINK UP! Serbia II

8. avgusta 2020.

Lokacija:

Beograd, Šumadijski i Pomoravski okrug, Braničevo i Podunavlje, Zaječarski i Borski okrug, Niški okrug, Jablanički i Pčinjski okrug, Srpska dijaspora u Austriji, Švajcarkoj i Nemačkoj (DACH zemlje).

Cilj:

Podsticanje transnacionalnih preduzetničkih aktivnosti sa i kroz srpsku dijasporu u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj olakšavajući pristup znanju, mrežama i finansijskim resursima.

Vrednost:

1,669,454.00 €

Donator:

Austrijska razvojna saradnja (ADC)

Nosilac:

Međunarodni centar za razvoj migracionih politika (ICMPD)

Partneri:

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije kao nacionalni partner, zatim RRA Jug, RARIS, CRJP, RAREI, RRA B-P, REDASP, PKS kao glavni implementacioni partneri

Period implementacije:

01.11.2019. – 28.02.2022. (28 meseci)

Link:

www.linkupserbia.icmpd.org