Link Up Serbia II – Blace

16. oktobra 2020.

Opština Blace sa svojih 2,5 miliona stabala šljiva i 800 hiljada stabala višanja nudi ogromnu sirovinsku bazu za razvoj prerađivačkih kapaciteta za voće. Drvna masa koja se uglavnom odvozi ili prerađuje kao poluproizvod predstavlja još jednu mogućnost za potencijalne investitore. Kroz sprovođenje #Paketa_tehničke_podrške za regionalne razvojne agencije i lokalne samouprave u okviru projekta #Link_Up_Serbia_II, upoznali smo se sa dosadašnjim iskustvima opštine Blace u  saradnji sa dijasporom, najvažnijim investicijama iz dijaspore i mogućnostima za dalji razvoj  i ulaganje na njihovoj teritoriji.

Projekat Link Up! Serbia II finansira Austrijska razvojna agencija (ADA), sredstvima Austrijske razvojne saradnje (ADC) u iznosu od 1.669.454 evra. Projekat sprovodi Međunarodni centar za razvoj migracionih politika (ICMPD).

Uključite se u projekat i investirajte u Srbiju!

Link Up Serbia II - Blace 2