Značaj saradnje regionalnih razvojnih agencija i Ministarstva privrede u sprovođenju konkursa za privrednike

23. avgusta 2022.

Ministarka privrede, Anđelka Atanasković je prilikom razgovora sa privrednicima u Blacu istakla značaj regionalnih razvojnih agencija i pozvala je privrednike iz regiona da se za pomoć za učešće na konkursima i projektima obrate Regionalnoj razvojnoj agenciji Jug.