Uspešno Realizovan Konkurs za Razvoj Privrede u Opštini Dimitrovgrad za 2024. godinu

3. jula 2024.

Uspešno Realizovan Konkurs za Razvoj Privrede u Opštini Dimitrovgrad za 2024. godinu

Opština Dimitrovgrad, uz tehničku podršku i saradnju sa Regionalnom Razvojnom Agencijom Jug, uspešno je realizovala konkurs za razvoj privrede i upravljanje rizicima za 2024. godinu. U okviru ovog konkursa, koji ima za cilj podršku lokalnim privrednicima, dodeljeno je šest ugovora preduzetnicima koji su se prijavili sa svojim biznis planovima.

Svečano potpisivanje ugovora obavljeno je 2. jula 2024. godine u prostorijama Sportskog centra u Dimitrovgradu. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom programu iznosila su 2.000.000,00 dinara i namenjena su za podršku privrednicima sa teritorije opštine Dimitrovgrad koji se bave registrovanom privrednom delatnošću.

Privrednici koji su dobili ugovore bave se različitim delatnostima, uključujući pružanje usluga, proizvodnju, ugostiteljstvo, trgovinu tekstilom i nespecijalizovanu trgovinu na veliko. Nabavkom nove opreme, ovi preduzetnici će unaprediti svoje poslovanje i zaposliti nove radnike, čime će doprineti poboljšanju privredne aktivnosti u opštini.

Ukupna vrednost prijavljenih i odobrenih investicija iznosi 1.770.398 dinara, od čega će sredstvima Fonda biti finansirano ukupno 1.742.638,00 dinara. Lokalna samouprava će subvencionisati iznos od 522.791,40 dinara, dok će korisnici sredstava snositi preostali iznos od 1.219.846,60 dinara, koji je potrebno vratiti u Fond u periodu od tri godine nakon potpisivanja ugovora. Iznos preostalih sredstava opredeljenih za ovu svrhu su na raspolaganju privrednicima do konačnog utroška sredstava, a najkasnije do kraja godine. Ova podrška će omogućiti lokalnim privrednicima da unaprede svoje poslovanje i doprinesu razvoju privrede u opštini Dimitrovgrad.

Regionalna razvojna agencija Jug nastavlja da pruža podršku lokalnim privrednicima kroz različite programe i inicijative, sa ciljem stvaranja povoljnog poslovnog okruženja i podsticanja ekonomskog rasta u regionu.