U Pirotu održana konferencija „Ključni faktori održivosti lokalnog ekonomskog razvoja“

23. juna 2024.

U Pirotu održana konferencija „Ključni faktori održivosti lokalnog ekonomskog razvoja“, u četvrtak 20. juna 2024. godine

Događaj je u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom „Jug“, organizovao Centar za visoke ekonomske studije – CEVES i TOC – Asocijacija za razvoj održivih zajednica, a u okviru Platforme Održivi razvoj za sve.

Konferencija je okupila predstavnike lokalnih samouprava nekoliko okruga, predstavnike institucija centralnog nivoa, obrazovnog i privatnog sektora, organizacija civilnog društva i drugih razvojnih institucija sa lokalnog i centralnog nivoa.

Predstavljeni su primeri dobrih praksi lokalnih inicijativa u nišavskom, pirotskom i topličkom okrugu, koji imaju za cilj da podstaknu međuopštinsku saradnju u različitim oblastima, da uvaže kretanja na tržištu rada, kao i način obrazovanja, koji se implementira u ovim okruzima.

Posebna zahvalnost domaćinima Grad Pirot i Centar za visoke ekonomske studije – CEVES na inicijativi da svojim aktivnostima podrže i podstiču međuopštinsku saradnju i regionalni razvoj u celini.