Trening za mlade i lokalne aktere – Uvod u kohezionu politiku EU

20. januara 2023.

Trening je namenjen mladima iz regiona Niš i predstavnicima lokalnih samouprava, onima koji se već bave projektima i fondovima, onima koji imaju ambicije i ideje, inicijativu za promenu u svojoj zajednici, onima koji su zainteresovani da nauče kako da se priključe svetu projekata i fondova, koji bi da nauče kako se kreira, kako se aplicira, koje nam šanse i mogućnosti daje EU, šta nam je već danas dostupno, a šta nas čeka u budućnosti kada postanemo punopravni članovi Evropske Unije.

Predstavnicima lokalih samouprava i opština i mladima Niškog regiona će biti predstavljene teme i izazovi kohezione politike EU i načini kako da se kao zemlja kandidat za članstvo pripremimo da na najbolji način iskoristimo ove razvojne fondove za unapređenje kvaliteta života, privredni i ekonomski razvoj, razvoj infrastrukture, obrazovanja.

Na treningu će polaznici biti u prilici da steknu nova znanja ali i čuju dobre primere prakse drugih zemalja EU, te da u razgovoru sa predavačima razreše svoje dileme i nepoznanice u vezi sa procesima EU integracija.

Trening se realizuje u okviru projekta JAČANJE KAPACITETA LOKALNIH AKTERA I MLADIH NA REGIONALNOM NIVOU U DOMENU KOHEZIONE POLITIKE EU koji sprovodi Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Srem i Regionalnom razvojnom agencijom Jug, u okviru projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji”, koji implementira GIZ.

Trening će biti organizovan i u hibridnoj formi. Link za registraciju: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcsd-mtqzwvG93DodbgX8fqEICk_eq1HjD-

Nakon registracije, dobićete potvrdni mejl sa svim detaljnim informacijama za pristup treningu. Registraciju je potrebno izvršiti dan ranije.