Sporazum o saradnji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija sa regionalnim razvojnim agencijama

14. aprila 2021.

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, i Predsednik UO Srpske asocijacije regionalnih razvojnih agencija (SARRA) Nenad Popović, potpisali su danas u Beogradu Sporazum o saradnji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Srpske asocijacije regionalnih razvojnih agencija.

Sporazumom su utvrđene zajedničke aktivnosti u cilju efikasnije koordinacije i uspostavljanja mehanizma za ravnomerni teritorijalni razvoj Republike Srbije, posebno u sektorima turizma, trgovine, telekomunikacija i informacionog društva.

„Saradnja sa regionalnim agencijama je od ključne važnosti za razvoj kapaciteta, konkurentnosti i investicionih kapaciteta na lokalnom i regionalnom nivou, a posebno za razvoj malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i ruralne ekonomije“, poručila je ovom prilikom ministarka Tatjana Matić.

Ona je naglasila da će prioriteti saradnje u svetlu aktuelne pandemije svakako biti afirmacija turizma, edukacija lokalnih turističkih organizacija i agencija, kao i podizanje etno turističkih destinacija sa ciljem iskorišćavanja razvojnih šansi za unutrašnjost Srbije.

Predsednik UO Srpske asocijacije regionalnih razvojnih agencija Nenad Popović, rekao je da su definisana tri stuba saradnje: teritorijalna, međuresorna i saradnja na nivou strateškog planiranja.

On je podsetio da u Srbiji postoji 17 akreditovanih razvojnih agencija koje se bave programima i projektima, koje su se udružile pre pet godina kako bi delovale na pitanja ravnomernog regionalnog razvoja.