OTVORENI SASTANAK U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU STRATEGIJE ZA MLADE GRADA PIROTA ZA PERIOD 2024-2028. GODINE I AKCIONOG PLANA ZA NjENO SPROVOĐENjE ZA PERIOD OD 2024. DO 2026. GODINE

24. juna 2024.

U okviru javne rasprave na nacrt Strategije za mlade grada Pirota za period 2024-2028. godina i Akcionog plana za njeno sprovođenje za period od 2024. do 2026. godine, u petak, 21. juna 2024. godine, u Svečanoj sali Gradske uprave Pirot organizovan je Otvoreni sastanak na kome je prezentovan nacrt Strategije za mlade grada Pirota i Akcionog plana za njeno sprovođenje.

Sastanku su prisustvovali su zainteresovani građani, mladi, udruženja i stručna javnost.

Cilj donošenja Strategije za mlade grada Pirota jeste definisanje prioritetnih oblasti za mlade i aktivnosti koje treba da odgovore na specifične potrebe mladih u Pirotu, kao i utvrđivanje omladinske politike kao seta strateških mera koje povezuju različite oblasti života mladih u Pirotu i koje će doprineti unapređenju kvaliteta života mladih, njihovom fizičkom i psihičkom blagostanju i sveukupne dobrobiti uz mogućnost da razvijaju svoja znanja, veštine i stavove, kako bi se što lakše integrisali u društvo i preuzeli aktivnu ulogu.

Uvid u nacrt Strategije za mlade grada Pirota 2024-2028. i Akcionog plana za njeno sprovođenje za period od 2024. do 2026. godine može se izvršiti na internet prezentaciji Grada Pirota: https://www.pirot.rs/…/7421-s-r-gi-b-zb-dn-s-i-s-br-c… .

 

Svoje primedbe, predloge, sugestije svi zainteresovani mogu dostaviti do 24. juna u 12 sati.

 

Stručnu i administrativnu podršku Gradu u izradi Strategije za mlade grada Pirota i Akcionog plana za njeno sprovođenje 2024-2028 pružila je Regionalna razvojna agencija Jug.