Održana treća po redu radionica u okviru procesa izrade plana razvoja Opštine Dimitrovgrad

17. juna 2022.

Nastavljamo sa aktivnostima na izradi Plana razvoja Opstine Dimitrovgrad za period 2022-2028. godine.

U sali Sportsko-turističkog centra Caribrod-Dimitrovgrad, juče je održana treća po redu radionica posvećena definisanju vizije, ciljeva i mera u okviru procesa izrade Plana razvoja.

Učesnici radionice su bili članovi radnih grupa po tematskim oblastima koji su uz podršku stručnih konsultanata analizirali SWOT analizu izrađenu na predhodnoj tematskoj radionici u decembru i definisali predloge, nove ideje i prioritete u okviru novog strateškog dokumenta. Vladala je radna atmosfera sa konstruktivnim rešenjima i aktivnim učešćem članova radnih grupa.

Narednih meseci slede aktivnosti na sastavljanju koncepta plana razvoja koji će biti izložen javnoj raspravi, nakon čega slede eventualne izmene i dopune kako bi konačna verzija bila dostavljena opštinskom veću i predložena Skupštini opštine Dimitrovgrad na usvajanje.

Stručnu podršku u izradi Plana razvoja opštine Dimitrovgrad 2022-2028. godine pruža Regionalna razvojna agencija „Jug“