Mentoring program: Jugosistem iz Niša – Partnerstvo koje traje

25. marta 2024.

Zbog čega se kompanija Jugosistem iz Niša nekoliko puta vraćala u mentoring program i kako je saradnja sa mentorima nastavljena i mimo predviđenih okvira?

Mentoring program se sprovodi u Srbiji još od 2005. godine i do sada ga je u Srbiji koristilo više od 4000 firmi.

Projekat „Osnaživanje i dalje uspostavljanje usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“, sprovode Razvojna Agencija Srbije u saradnji sa lokalnim agencijama i Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju JICA.