Javna rasprava za izradu Plana razvoja opštine Dimitrovgrad

4. oktobra 2023.

U toku je trajanje Javne rasprave za izradu Plana razvoja opštine Dimitrovgrad 2023-2029, u periodu od 22. septembra do 6. oktobra 2023. godine.

U Skupštinskoj sali Opštine Dimitrovgrad, u utorak 26. septembra 2023. godine održan je javni događaj – Prezentacija nacrta Plana razvoja opštine Dimitrovgrad 2023-2029, koji je imao za cilj da pruži priliku većem broju aktera iz lokalne zajednice da aktivno učestvuju i doprinesu ostvarivanju zajedničke vizije razvoja opštine.

Sve sugestije moguće je dostaviti na Obrascu koji je dostupan na internet stranici opštine Dimitrovgrad: https://www.dimitrovgrad.rs/plan_razvoja_opstine ili na pisarnici Opštine Dimitrovgrad.

Plan razvoja opštine Dimitrovgrad 2023–2029 izradio je Koordinacioni tim za izradu Plana razvoja opštine i tri tematske radne grupe, uz tehničku, stručnu i metodološku podršku Regionalne razvojne agencije „Jug”, doo Niš i uz puno učešće javnog, privatnog i civilnog sektora.