Evropska nedelja preduzetništva – SME Week

26. decembra 2022.

Regionalna razvojna agencija Jug, u saradnji sa Ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot organizovala je danas promotivni događaj o temi Nacionalni/regionalni/lokalni podsticaji u okviru Evropske nedelje preduzetništva.

Cilj ovog događaja bio je da se postojeći i potencijalni preduzetnici iz pirotskog okruga upoznaju sa lokalnom i regionalnom poslovnom infrastrukturom i da se podstakne veći broj ljudi da započnu sopstveni biznis.

U okviru promotivnog događaja predstavnici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj grada Pirota, Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Pirot, ZIP centra za mlade – biznis inkubatora Pirot, Ugovorne okružne privredne komore Pirot i Regionalne razvojne agencije Jug predstavili su svoje aktivnosti i programe finansijske podrške namenjene malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koje realizuju.

Evropska nedelja preduzetništva – SME Week je promotivna kampanja koju je 2009. godine pokrenula Evropska komisija i u kojoj Republika Srbija aktivno učestvuje od samog početka, a održava se u 37 zemalja. Ova inicijativa ima za cilj promociju preduzetništva kroz organizaciju niza promotivnih događaja različitih organizatora, kao i da informiše preduzetnike o institucijama koje pružaju podršku razvoju malih i srednjih preduzeća na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou, u toku cele godine.