KONKURS ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE U OPŠTINI SVRLJIG U 2021.GODINI

15. jula 2021.

konkurs

U skladu sa ugovorom o saradnji i zajedničkom finansiranju sa lokalnom samoupravom Svrljig i Fondacijom Ana i Vlade Divac, a uz tehničku podršku USAID Programa za konkurentnu privredu, Regionalna razvojna agencija Jug raspisuje:

KONKURS ZA PODSTICAJNA SREDSTVA
ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE U OPŠTINI SVRLJIG
U 2021.GODINI

Konkursom je planirana podrška poljoprivrednicima koji se bave proizvodnjom i preradom hrane. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom konkursu su­­­­ 1.500.000,00 dinara. Na konkurs mogu da konkurišu registrovana poljoprivredna gazdinstva i to za podsticaje za nabavku:

  1. Nove opreme i mehanizacije
  2. Kvalitetnih umatičenih priplodnih grla
  3. Sertifikovanog sadnog materijala

Obavezna konkursna dokumentacija kao i dodatna konkursna dokumentacija, sa obaveznim potpisom podnosioca prijave dostavlja se u jednom primerku u zatvorenoj koverti lično ili preporučenim putem poštom, na adresu:

Opštini Svrljig, Poljoprivrednoj službi, Radetova br 31. od 7h do 15h

Sa naznakom za Konkurs za podsticajna sredstva za razvoj proizvodnje i prerade hrane u opštini Svrljig u 2021.godini.

Na poleđini koverte napisati naziv i adresu podnosioca prijave

Rok za podnošenje prijava je 15. avgust 2021. godine.

Detalje konkursa i dokumentaciju za prijavu možete preuzeti putem sledećih linkova:

Konkurs – Svrljig 2021.
Obrazac 1 – Prijavni formular
Obrazac 2 – Pristanak za obradu podataka o ličnosti