JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA SEDMOM KINESKOM MEĐUNARODNOM UVOZNOM SAJMU „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“, ŠANGAJ, NR KINA

5. aprila 2024.

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na Sedmom kineskom međunarodnom uvoznom sajmu „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“ Šangaj, NR Kina, zaključenog dana  03.04.2024. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 06.07.2023. godine, zajednički objavljuju

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA SEDMOM KINESKOM MEĐUNARODNOM UVOZNOM SAJMU

„CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“,

ŠANGAJ, NR KINA

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem 7. Kineskom međunarodnom uvoznom sajmu “China International Import Expo” koji će se održati u Šangaju, NR Kina, u periodu od 05. do 10. novembra 2024. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

“China International Import Expo” čiji su organizatori Vlada Narodne Republike Kine i Kineski međunarodni uvozno-izvozni biro (China International Import Expo Bureau) održava se u cilju podsticanja uvoza strane robe i usluga u Kinu, a u skladu sa nastojanjem Kine da promoviše globalizaciju i otvorenost tržišta.

Od ovog sajma se očekuje da bude platforma na kojoj bi zemlje učesnice predstavile svoje ekonomske potencijale i dobile priliku da ostvare kontakte sa kineskim partnerima. Očekuje se učešće predstavnika više od 100 zemalja i regiona, kao i 150.000 profesionalnih kupaca iz Kine i drugih zemalja.

Na sajmu “China International Import Expo” Srbije će se predstaviti sa nacionalnim štandom površine 300m² u hali za prehrambenu industriju.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 1.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji posluju u sektoru prehrambene industrije. 

Organizatori zadržavaju pravo da, ukoliko je potrebno, zatraže dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

Za potrebe sajma, uz popunjenu Prijavu dostavite i sledeću dokumentaciju (popunjen, potpisan i overen): Letter of Commitment for Enterprise koji je dostupan u sklopu dokumentacije.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava, skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza, kao i Letter of Commitment for Enterprise, primaće se do petka, 26. aprila 2024. godine, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: zorana.delic@pks.rs

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina – Prijava za sajam „CIIE“ 2024.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 10 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.  

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Zorana Delić na broj 011/3304-540 i 066/875-1207ili predstavnika Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva

2. Prijava CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO

3. Letter of Commitment for Company

4. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2024. godini