JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU VINA „LONDON WINE FAIR“ 2024, LONDON, u periodu od 20. do 22. maja 2024. godine

19. marta 2024.

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu vina „LONDON WINE FAIR“ 2024, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, zaključenog dana 18.03.2024. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 06.07.2023. godine, zajednički objavljuju

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE
NA MEĐUNARODNOM SAJMU VINA
„LONDON WINE FAIR“ 2024, LONDON, UJEDINJENO KRALJEVSTVO

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu vina „LONDON WINE FAIR“ 2024, koji će se održati u Londonu, Velika Britanija, u periodu od 20. do 22. maja 2024. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte. Učešće srpskih kompanija na jednoj od uglednijih međunarodnih izložbi vina u Evropi, direktno doprinosi kvalitetnijem pozicioniranju srpskih brendova i ukupnom izvozu.

LONDON WINE FAIR“ je jedna od najvećih i najznačajnijih specijalizovanih izložbi vina u Velikoj Britaniji i Evropi, na kojoj se susreću distributeri i predstavnici vodećih maloprodajnih lanaca. Kao najveći sajam pića u Velikoj Britaniji, londonski sajam vina, više od 40 godina, privlači desetine hiljada kupaca iz svih barova, restorana, supermarketa, distributera na tri dana umrežavanja, obrazovanja i otkrivanja.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 1.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom vina.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do četvrtka, 21. marta 2024. do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: nina.mirkovic@pks.rs

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina – Prijava za sajam „LONDON WINE FAIR“ 2024.

Uslovi za prijavu:

  1. Da je vinarija registrovana i član reprezentativnog Udruženja vinara i vinogradara svog rejona ili vinogorja, u skladu sa Zakonom o vinu,
  2. Da je proizvođač vina u prethodne dve godine proizvodio najmanje 25.000 flaša godišnje.

U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • Vinarije koje su u prethodne dve godine nagrađene visokim priznanjima na međunarodno relevatnim vinskim takmičenjima, i to IWS Lonodon (najmanje srebro), Decanter WWA (najmanje srebro) i Open Balkan Wine Trophy (najmanje srebro),
  • Visina izvoza u prethodne dve godine.

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Ninu Mirković na broj 011/3625-145 i 066/875-1279 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

 

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva
2. Prijava LONDON WINE FAIR 2024
3. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2024. godini