JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU INTEGRISANE ELEKTRONIKE „EMBEDDED WORLD NORTH AMERICA“ 2024, AUSTIN, TEXAS, SAD, u periodu od 08. do 10. oktobra 2024. godine

24. maja 2024.

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu integrisane elektronike „EMBEDDED WORLD NORTH AMERICA“ 2024, Ostin, država Teksas,  SAD, zaključenog dana 16.05.2024. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 06.07.2023. godine, zajednički objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE
NA MEĐUNARODNOM SAJMU INTEGRISANE ELEKTRONIKE
„EMBEDDED WORLD NORTH AMERICA“ 2024, AUSTIN, TEXAS, SAD

 

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije organizuju prvi put nastup srpskih IT privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu integrisane elektronike „EMBEDDED WORLD NORTH AMERICA“ 2024, koji će se održati u Ostinu, Teksas, SAD,  u periodu od 08. do 10. oktobra 2024. godine.

„EMBEDDED WORLD“ je vodeći sajam embeded tehnologija na svetu i mesto susreta svih značajnih aktera u ovoj industriji. Ove godine se sajam „EMBEDDED WORLD NORTH AMERICA“ 2024 prvi put održava u Severnoj Americi  https://www.embedded-world.de/en/embedded-world-wide/embedded-world-north-america u tkz. „Silikonskim brdima“ u Ostinu, Teksasu u srcu američke IT softverske industrije, od 08. do 10. oktobra 2024. godine. Novi format sajma i konferencije organizovaće se od strane podružnice NürnbergMesse North America.

Koncentracija glavnih igrača IT industrije kao što su AMD, Apple, Dell, Google, Hewlett-Packard, IBM, Oracle i Wincor Nixdorf čine Ostin savršenim mestom za prvi embeded ugrađeni svet Severne Amerike, koji će se održati u dve izložbene hale  Kongresnog centra, Ostin u državi Teksas, SAD.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 3.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji čija je pretežna delatnost proizvodnja ili pružanje usluga iz delatnosti iz koje je sajam.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do srede, 05. juna 2024, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: bojana.lalovic@pks.rs i ICT@pks.rs

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina – Prijava za sajam „EMBEDDED WORLD NORTH AMERICA“ 2024.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 10 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.  

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Bojanu Lalović  na broj 011/3300-919 i 066/875-1264 ili Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

 

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva
2. Prijava – EMBEDDED WORLD NORTH AMERICA
3. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2024. godini