ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ АУТОМОБИЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ „AUTOMECHANIKA“ 2024, ФРАНКФУРТ, СР НЕМАЧКА у периоду од 10. до 14. септембра 2024. године

15. februara 2024.

Обавештавамо вас да је рок пријаве за учешће на сајму AUTOMECHANIKA 2024, који ће се одржати у Франкфурту, у периоду од 10. до 14. септембра 2024. године, продужен до 08. марта 2024 године.

 

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму аутомобилске индустрије „AUTOMECHANIKA“ 2024, Франкфурт, СР Немачка закљученог дана 07.02.2024. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 06.07.2023. године, заједнички објављују

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ АУТОМОБИЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ

„AUTOMECHANIKA“ 2024, ФРАНКФУРТ, СР НЕМАЧКА

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму аутомобилске индустрије „AUTOMECHANIKA“ 2024, који ће се одржати у Франкфурту, СР Немачка, у периоду од 10. до 14. септембра 2024. године.

„AUTOMECHANIKA 2024“  (https://automechanika.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html) је водећи сајам аутомобилске индустрије на свету и место сусрета свих значајних актера у овој индустрији. Сајам се одржава сваке друге године, а у 2022. години на сајму је било преко 2800 излагача из 70 земаља, такође сајам је посетило око 78.000 професионалних посетилаца из 175 земаља.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији чија је претежна делатност производња или пружање услуга из делатности из које је сајам.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до  уторка, 27. фебруара 2024, а шаљу се електронском поштом на e-mail: bojana.lalovic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина – Пријава за сајам „AUTOMECHANIKA“ 2024.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 10 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Бојану Лаловић  на број 011/3300-919 и 066/875-1264 или Развојне агенције Србије – Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Пријава – AUTOMECHANIKA 2024

3. Правила о учествовању на сајмовима у 2024. години