Regionalna Razvojna Agencija JUG

Primarna uloga RRA JUG je pomoć lokalnim akterima da deluju na određeni način kako bi u potpunosti iskoristili potencijale regiona

Sektor za razvoj ekonomije i ljudskih resursa

Sektor za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj

Sektor za razvoj infrastrukture i održivi razvoj

Sektor za usluge i razvoj lokalnih samouprava

Vesti iz regiona

Konkursi

Projekti

Broj stanovnika
NI, PI, TO

Površina (km²)
NI, PI, TO

Aktivna privredna društva i preduzetnici

Dužina puteva (km)
NI, PI, TO

Sledeća destinacija Balkan: Razvoj agroturizma
Portal Preduzetništva

O nama

Regionalna razvojna agencija “JUG” (RRA JUG) osnovana je avgusta 2009. godine, kao društvo sa ograničenom odgovornošću D.O.O, potpisivanjem ugovora od strane predstavnika Grada Niša, 11 opština Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga, 3 privredna subjekta i 7 predstavnika civilnog sektora.

RRA JUG je oformljena kao potreba svih činilaca da se aktivno uključe u rešavanje lokalnih problema i pospešivanje regionalnog razvoja.

Kao takva sačinjena je od svih bitnih činilaca koji mogu da utiču na društveno-ekonomski razvoj najsiromašnijeg regiona u republici Srbiji, bilo da se radi o lokalnim samoupravama koji su direktno odgovorne ili o privrednim subjektima i organizacijama civilnog društva koje svojim aktivnostima u velikoj meri mogu da daju svoj doprinos regionalnom razvoju.

Godina razvoja regiona

Završenih projekata